До 16.02.2019 събираме предварителни поръчки към Hauler.За да направите поръчка,трябва да се регистрирате.